Concept ontwikkeling

Hoe raak je van het strategische ‘WAT’ naar het concrete en operationele ‘HOE’? Dit proces kunnen we uitschrijven middels conceptontwikkeling: hoe zorgen we ervoor dat nieuwe ideeën snel, concreet en testbaar te maken zijn.

Voeg je koptekst hier toe

Je hebt de (digitale) bedrijfsstrategie geformuleerd. De missie, visie, doelen en ambitie is helder. Maar wat dan? Het doel van conceptontwikkeling is dat het de brug vormt tussen de gevormde bedrijfsstrategie en de vertaling daarvan in concrete, operationele activiteiten. Iets dat uitmondt in een testbaar feit of propositie. Het doel is altijd om een nieuw idee zo snel mogelijk vorm te geven, zodat je hier daadwerkelijk mee aan de slag kunt en het niet slechts een idee blijft. Binnen conceptontwikkeling staan 3 fases centraal: denken, creëren en doorontwikkelen. 

Er ontstaat vaak een misvatting over het woord ‘concept’. Een concept is namelijk geen idee. Een concept is juist een tastbaar feit dat je kunt valideren (lees: testen) bij een bepaalde doelgroep. Hoe geweldig een idee misschien ook lijkt, het is niets waard. Het wordt pas iets waard zodra het idee begint te leven en er een valideerbaar verhaal ontstaat. Een concept bestaat uit content en een vorm die je in staat stelt je doelgroep in contact te laten treden met je idee. Een goed concept zorgt voor: validatie, briefing en draagvlak. 

Onze werkwijze/diensten:

1

Strategisch

Oftewel: ontdek het probleem, begrijp het probleem en vind de potentie. Overigens hoeft er voor conceptontwikkeling niet altijd sprake te zijn van een probleem. Het kan ook gaan om iets ‘nieuws’. Denk hierbij aan een nieuw te openen vestiging, een nieuw product, een nieuwe dienst etc. etc. 

Van strategie naar creatieve briefing.
50%
In welke mate heeft mijn idee kans van slagen?
50%

Tactisch

Oftewel: bedenk de oplossing. Schets de ultiem mogelijke oplossing. Of in geval van iets nieuws: denk het ideaal beeld in. Denk ongelimiteerd en onbegrensd en bekijk de mogelijkheden die er liggen. Alleen zo kun je uiteindelijk de meest effectieve weg uitstippelen om van jouw idee een tastbaar iets te maken. 

2

3

Operationeel

Oftewel: test de oplossing bij de doelgroep. Hoe wordt het concept ontvangen, welke aspecten worden als sterke punten ervaren en welke punten kunnen er nog worden verbeterd. Speel in op kansen en bedreigingen en blijf het concept continu doorontwikkelen middels feedback van de betreffende doelgroep. Alleen zo heeft het de grootste kans van slagen. 

  • Hoe krijgen we het concept bij de juiste doelgroep?
  • Binnen welke termijnen vinden feedback periodes plaats?
  • Wie is er verantwoordelijk voor welk onderdeel van de ontwikkelingsfase?

Onze werkwijze/diensten:

Bob Noten Uitvaartbegeleiding

Alex Function Fitness

Sluit Menu